+420 602 859 504 midox@midox.cz

Redukční ventily membránové

Redukční ventil se používá pro snížení tlaku přivedeného média na konstantní výstupní tlak. Ventil je ovládaný elektromotorem, který reguluje průtok pracovní látky. Pracovním médiem může být voda, pára, vzduch a jiné neagresivní, nehořlavé kapaliny a plyny.

Detaily produktů

Membránové redukční ventily série RV23xx

  • Série redukčních ventilů určená pro vysoké výkony
  • Díky okamžité reakci vhodné pro rychlé, skokové změny
  • Fungují bez přívodu elektrické energie

Ozvěte se nám